top of page

Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot of bruiloft gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

Algemeen

Julie van Dam photography kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.

Julie Van Dam photography behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

Artikel 1: Uitvoering van de opdracht

- Julie Van Dam photography zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is. 

- De foto opdracht zal naar beste vermogen en inzicht uitgevoerd worden met professionele apparatuur, in de style waarin Julie Van Dam photography gebruikelijk werkt.

- Een pre-weddingshoot of after wedding shoot moet binnen 10 maanden voor of 10 maanden na de bruiloft plaatsvinden.

- De foto’s worden afgeleverd in de eigen gehanteerde stijl van Julie Van Dam photography.

- Bij het boeken van een shoot of bruiloft ga je automatisch akkoord met de bewerkingsstijl van Julie Van Dam photography.

 

Artikel 2: Producten en levering

– De bestanden worden digitaal geleverd. Het is mogelijk om de foto's (tegen betaling) op een USB-stick aangeleverd te krijgen.

–  Julie Van Dam photography levert geen RAW-bestanden. 

– De foto’s worden binnen 24 dagen geleverd, en bij bruidsreportage binnen 12 weken. Afhankelijk van het hoog - of laagseizoen kan die eerder/maximaal 2 weken later zijn.

 

Artikel 3: Betaling

- De betaling dient maximaal 7 dagen na de fotoshoot of bruiloft voldaan te worden. Als na deze datum de betaling niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.

–Julie Van Dam photography levert haar producten nadat de betaling ontvangen is. 

 

Artikel 4: Auteursrecht en privacy

– Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Julie Van Dam photography. De foto’s mogen altijd vrij gebruikt worden. Commercieel gebruik van foto’s graag in overleg met Julie Van Dam.

- Op foto’s zonder herkenbare gezichten behoud ik altijd het auteursrecht.

– De foto’s mogen niet extra bewerkt worden. Mocht Julie Van Dam photography waarnemen dat dit wel gebeurt, dan wordt u hier op aangesproken. 

–Julie Van Dam photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden. 


Artikel 5: Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
- Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. 
- Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
- Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
- Julie van Dam photography is niet aansprakelijk voor u zelf of u eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.​​

- Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

- Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 6: Annulering of ziekte.

- Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, sneeuw of zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden af- gezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. 

– In geval van ziekte of ernstige omstandigheden waardoor Julie Van Dam de opdracht zelf niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een vervangend fotograaf regelen die werkt in dezelfde stijl.

 

 Artikel 7: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

- Julie Van Dam houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

- Indien u een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan u dit bij Julie Van Dam aangeven.

bottom of page